Spring naar content

een duurzame toekomst uitrollen

Grote impact, kleine voetafdruk

Bij Amadys erkennen we dat al onze stakeholders zich steeds meer bewust worden van onze acties naar onze mensen, communities en de natuurlijke omgeving toe. We zijn er trots op dat we deze mentaliteitsverandering serieus nemen en ons uitdrukkelijk inzetten voor de uitvoering van een ESG-duurzaamheidsstrategie voor de lange termijn – om onze ecologische voetafdruk te optimaliseren, maar ook om alle toekomstige uitdagingen aan te kunnen. Wij stellen duurzaamheid niet alleen in de ecologische, maar ook in de sociale zin centraal in onze bedrijfsstrategie. Het gaat erom een constant evenwicht te vinden tussen mens, milieu en economie voor heel Amadys. Wij zijn vastberaden om samen met onze leveranciers en klanten aan deze belangrijke taak te werken. Duurzaamheid wordt de kern van ons bedrijf en een van de belangrijkste hefbomen voor ons verdere succes: Onze overwinning in ESG is een overwinning voor ons hele bedrijf.

Onze ESG-strategie beperkt zich niet tot milieu- en sociale kwesties, maar omvat ook bestuurskwesties. Wij erkennen dat onze stakeholders in hun samenwerking met ons voor hindernissen, moeilijke beslissingen en ethische dilemma’s kunnen komen te staan. Wij weten dat er moed voor nodig is om je uit te spreken. Daarom hebben wij een anoniem klokkenluidersysteem ingevoerd dat onze werknemers en leveranciers in staat stelt ethische kwesties aan de orde te stellen zonder angst voor vergelding.

Download het volledige ESG-rapport hier

 

Amadys: volledig circulair in 2030

Wat er tot nu toe is gebeurd
 • Stappenplan en campagnes voor duurzaam inkopen
 • Kernwaarden, missie en merkbehoefte
 • Duurzame logistiek
 • Duurzame verpakking
 • Verminderde CO2-voetafdruk met 25% in 2021 (vs 2020 baseline)
 • ESG-implementatie
 • 50% van het afval gerecycled
 • 43% aandeel vrouwelijke werknemers
 • Corporate EcoVadis Gold rating
 • Laag risico EGS Waardering 13,0
Onze ambities voor 2025
 • 25% CO2-reductie Scope 1 en 2
 • Vrouwelijk bestuurslid
 • Levenscyclusanalyses
 • 100% hernieuwbare energie
 • 70% van het afval gerecycled
 • Vermindering van de totale hoeveelheid vast afval met 15%
 • 15% aandeel circulaire producten
Onze ambities voor 2030
 • 20% vrouwelijke bestuursleden
 • 50% CO2 reductie Scope 1 en 2
 • 50% CO2 reductie Scope 3
 • 65% van de bedrijfsauto’s Elektrisch
 • Reductie waterintensiteit met 50%

onze groene ambities voor vandaag